Tilbake til startsiden

Gravfelt 2

 

 

 

Det er funnet 1 gravhaug i området. Haugen kan være fra yngre bronsealder (1000 fvt.–500 fvt.). På den tiden ble de døde brent og lagt i steinrøyser. Gravhaugen forteller oss at det har vært gammel bosetning i området.

Detaljopplysninger om haugen kan man finne på Kulturminnesøk.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

  

Gravhaugen er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk
Barnehage
Vi ser gravhaugen midt i bildet. Den ligger ved gjerdet til barnehagen vi ser til venstre. Bildet er tatt i 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning