Tilbake til startsiden

Funnsted for øks

 

 

 

En skafthulløks ble funnet i 1926 på Ballerud. Den ble funnet på jordet der Ramstad skole ligger i dag. Øksen lå helt i overflaten og kom frem under hakking i kålåkeren.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Unimusportalen

 

 

 

 

 

  

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk