Tilbake til startsiden

Funnsted for mammuttann

 

 

I 1936 ble seks herrer slått til ridder av "Den gamle Mammut". Bakgrunnen var at det var funnet en bit av en mammuttann på grosserer Oscar Skotvedts eiendom, senere Sandviksveien 126. Tannen hadde hørt til en mammut som levde for omkring 40 000 år siden. Antakelig er den fraktet med isen fra et område lengre nord. De fleste mammutfunn i Norge er gjort i Gudbrandsdalen og ved Mjøsa.

Funnet er i privat eie.

Senere har mammuttannen gitt opphav til både fester, ordensbånd og revy.


Kilde:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011. Blommenholm vel

 

 

 

  

Se også detaljkart