Tilbake til startsiden

Funnsted for gullring

 

 

I 1998 fant Sissel Nistad en gullring fra perioden 1100 evt.−1300 evt. Den ble funnet etter at Block Watne hadde sprengt ut tomter til to nye hus i Flyinnveien.

Siden ringen ikke ble funnet i en grav, tror man at den ble mistet av eieren.

Slike funn er svært sjeldne i dette området, selv om det er funnet flere slike ringer andre steder i Norge.


Kilde:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011. Blommenholm vel

 

 

 

  

Se også detaljkart