Tilbake til startsiden

Funnsted for øks

 

 

 

Emne til en skafthulløks fra yngre steinalder (ca. 4000 fvt.–1800 fvt.) ble funnet ved Terrasseveien 26 C. Emnet er laget av diabas (en vulkansk bergart) og har en eiendommelig form. Særlig påfallende er det at emnet er så smalt at det vanskelig kan gi plass for et normalt skafthull. Overflaten synes å ha vært avslepet, men er senere sterkt forvitret. Lengden er 20,2 cm, høyden er 7,8 cm og tykkelsen over vulstene (fortykkelsene) er 4,6 cm.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Unimuspotalen

 

 

 

 

 

  

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk
Økseemnet som ble funnet. Hullet i øksen er ikke laget ferdig.
Kilde: Unimusportalen


Terrasseveien