Tilbake til startsiden

Frøken Tharaldsens Pensionatskole

 

 

 

Adressen var Oddenveien 7. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 560)

Skogheim er en eiendom som ble utskilt fra Høvik Søndre. Her lå fra 1904 til 1927 Frøken Tharaldsens Pensionatskole.

Frøken Tharaldsens Pensionatskole var en pikeskole som startet på Blommenholm i 1903. Den flyttet i 1904 til eiendommen Skogheim. I 1910 hadde skolen 23 elever fra hele Sør-Norge.

Skolens stifter, Emma Tharaldsen (1868−1942), var kommunestyrerepresentant i flere perioder, vararepresentant til Stortinget (1921−1923) og leder av Bærum Kvinneråd (1921−1925).

På folkemunne ble skolen kalt "Tralsen".

Skolen førte frem til middelskoleeksamen, men siden skolen ikke hadde eksamensrett, måtte elevene gå opp som privatister i alle fag.

Skolen ble nedlagt i 1927.

Det var felles danseskole og avslutningsball med Munchs pensjonatskole for gutter.

I skolens instruks om husorden står følgende: "Elevene vekkes kl. 7, kler seg, rer sine senger og ordner værelset. Så følger frokost, gymnastikk og andakt. Til middag dekker elevene bordene et-ter tur, og varter opp ved måltidene. Kl. 15.30 til 16.30 er det fritid med opphold i det fri. Fritiden brukes til spaserturer, tennis, lek i skogen, ski og kjelkesport. Til alle aarstider foretas leilighetsvis længre utflugter. Kl. 7 er det aftensmat, hvorefter andakt. De yngste må køye kl. 21, mens de eldre kan holde det gaaende en time lengre."

Tre av Bjørnstjerne Bjørnsons sønnedøtre (døtre til Erling Bjørnson) gikk på Frøken Tharaldsens Pensionatskole.

Etter 1927 drev nevøen til Emma Tharaldsen stedet videre som pensjonat.
Etter andre verdenskrig (1940–1945) ble bygningen kommunal bolig for hjemløse. I 1962 ble den gjort om til 18 leiligheter i Høvik-hus boligsameie, men kalles fortsatt "pensjonatet".

Inger Nordahl har skrevet en artikkel om livet på pensjonatskolen. Se referansen nedenfor.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lønnå, Finn. Frk. Tharaldsens Pensionatskole på Høvik. Vest for byen 6 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1977 - 1981)

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Nordahl, Inger. (2004). Noen glimt fra en elevtid ved frk. Tharaldsens pensjonatskole på Høvik. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 44

 

 

 

  

Frøken Tharaldsens Pensionatskole 1914. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek
Her lå tidligere Frøken Tharaldsens pensionatskole. Bildet er tatt i 2019.
Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Frøken Tharaldsens Pensionatskole 1914. Gymnastikksalen. Kilde: Bærum bibliotek
Frøken Tharaldsens Pensionatskole 1914. Hallen. Kilde: Bærum bibliotek
Frøken Tharaldsens Pensionatskole omkring 1920. Leseværelset.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
Elever ved Frøken Tharaldsens Pensionatskole 1917. Kilde: Bærum bibliotek