Bunkeren ved Portnerstua

 

 

 

 

 

Vinteren 1945 bygget tyskerne flere bunkere og tilfluktsrom. Nedgangen til en slik bunker er bevart. Den var plassert ved verksporten rett ved portnerstua.


Kilde:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

  

 

  

Vi ser bunkernedgangen til høyre, ved treet, og portnerstua til venstre. Sett fra vest.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Bunkernedgangen. Foto: Knut Erik Skarning

 

Se også nestøverste kart på startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden