Tilbake til startsiden

Blommenholm båtforening

 

 

Adressen er Sandviksveien 120. (Gårdsnr. 9, Bruksnr. 32)

Blommenholm ble i 1903 kjøpt av Christian Homan (sønn av skaperen av Homansbyen i Oslo, Henrik Homan) i den hensikt å utparsellere tomter for salg. I den anledningen opprettet han selskapet A/S Blommenholm.
De eiendommene som ble parsellert ut fra 1903 til 1949, og som fikk en tinglyst klausul i skjøtet om rett til båtfeste og adgang båthus, dannet grunnlaget for Blommenholm Båtforening. Den ble stiftet i 1949.

Det har tidligere vært flere badehus på stedet. Badehuset "Homann" lå omtrent der båtforeningens nye båthus ligger (2022). Dette huset sto ferdig i 1980. Se bilde.
Se også Blommenholm bad.

Opplagringsplassen for båter ble betydelig utvidet med blant annet løsmasser som ble til overs ved utbyggingen av Drammensveien i 1960.

Bare medlemmer av Blommenholm vel kan bli medlemmer av foreningen.

Vaktmestrene for området bodde i det opprinnelige båthuset som ble revet i februar 1980.
I 1935 flyttet vaktmester Jørgensen med frue inn her. Om han fortelles det: "Han regjerte havna i mer enn 25 år med sine svarte vadmelsbukser og snadda i munnen. Noen mente han desidert måtte være Nord-Europas lateste mann. Men paradoksalt nok var han samtidig den sterkeste. På den tiden var det et mekanisk og høyst manuelt spill som trakk hver båt inn på land på en tralle. Trallen var smurt inn med et tykt lag grønnsåpe. Når en båt kom i posisjon til beddingen hvor den skulle ligge, og den skulle skyves ut av tralla, ja da skortet det ofte på kreftene, selv for tre til fire voksne. Da var det bare å brøle på Jørgensen. Han beordret alle bort, satte ryggen til mot båtsiden og fikk båten på plass så grønnsåpen skvatt, hver gang, til alles store forundring."


Kilder:

Blommenholm båtforening

Lokalhistoriewiki

  

Blommenholm båtforening 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Blommenholm båtforening 2019. Sett fra sydøst, fra Solvik båtforening.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Blommenholm båtforening 1960. Sett fra sydøst, fra Solvik båtforening.
Kilde: Bærum bibliotek
Båtforeningens hus 1970. Kilde: Bærum bibliotek