Tilbake til startsiden

Det var Christian Homan som etablerte Blommenholm bad. Christian Homan var sønn av skaperen av Homansbyen i Oslo, Henrik Homan. Badehuset, som fikk tilnavnet "Homan", ble bygget i 1912.

Badehuset ble oppført etter tidens byggeskikk med to avdelinger, en for damer og en for herrer. Det var selvsagt separate omkledningsrom, og etter å ha fått på seg den reglementerte, heldekkende badedrakten, kunne man diskret komme seg ned i en kum på egen side av badet og derfra svømme ut i sjøen. På den tiden ble det sett på som uanstendig å se et menneske av motsatt kjønn bare iført badeantrekk, selv om det meste av kroppen var dekket.

Etter hvert ble det laget et eget badereglement med svært strenge regler. Badehuset ble meget populært, og for å forhindre trengsel, ble i 1921 beboere utenfor gårdsnr. 9 (Blommenholm) utelukket fra Blommenholm vel, og dermed fra badet. Uvedkommende badende ble
jaget vekk − også folk som kom svømmende fra andre steder til badet for å puste ut. Rundt badet var det gjerde med piggtråd, og det var en port som de badende måtte ha nøkkel til. Det var vaktmesteren som hadde det daglige ansvaret med å vise bort ubudne gjester, og iblant kom også formannen i Blommenholm vel for å delta i vaktholdet. Etter hvert som årene gikk, ble moralkravene mindre strenge, og barna kom i konflikt med stedets fruer når det gjaldt badereglementet, særlig når det gjaldt påkledning.

Badehuset forfalt og ble revet i 1947. Vannet ble mer og mer forurenset, og det var ikke lenger trivelig å bade. Isteden dro man til Kadettangen eller Kalvøya. De aller fleste skaffet seg båt, og da var det fristende, og mulig, å komme seg ut til en av øyene hvor vannet var renere.

I dag er vannkvaliteten mye bedre, men området er ikke lenger egnet for bading. Nå dominerer Blommenholm båtforening området.


Kilder:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

Lokalhistoriewiki

 

 

  

Blommenholm bad lå der Blommenholm båtforening ligger i dag. Bildet viser stedet i 2019. Badehuset "Homan" lå til høyre på bildet. Sett fra sydøst, fra Solvik båtforening.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Blommenholm bad og "Homann"