Tilbake til startsiden

1 Høvik speidergruppe og 2. Høvik speidergruppe

 

 

 

 

 

1. Høvik speidergruppe
Adressen til speiderhuset er (2022) Caroline Øverlands vei 24.

Gruppen regner sin stiftelsesdag til 26. oktober 1922. Da het den 3.Bærum, og «Løve» var gruppens første patrulje. Kort tid etter ble «Bjørn» etablert.
Første gangen gruppa deltok i et arrangement var sommerturen på St. Georgsdag i 1923. Den gangen tilhørte Bærumspeiderne Oslo krets, og St.Georgsdagen ble derfor feiret i hovedstaden. 1. mai i 1929 ble Asker og Bærum skilt ut som en egen krets.

1. Høvik speidergruppe er en av landets eldste og hadde i 2022 55 medlemmer
i alderen 10 til 19 år, med jevn fordeling mellom kjønnene.

1. Høvik har lenge vært en sjøspeidergruppe, med kanoer for de yngre og seilbåter for de eldre.
Det begynte med at speiderne i 1951 fikk den gamle redningsskøyten Vikingen som ble pusset opp og brukt som seilbåt i mange år. Etter det har de hatt mange forskjellige båter, blant annet slupper, andunger og i 2022 hadde de to 24-fots seilbåter.
Vinteren 2021 arbeidet elevene på Rud videregående iherdig med miljøvennlig oppussing av de åtte selvbygde kanoene fra 1980-tallet.
I 2021 mistet 1. Høvik speidergruppe både båthus og brygge da Østre Bærum Sanitetsforening solgte eiendommen Granly på Høvik. En flytebrygge de hadde kjøpt for egne penger mistet de også. Senere fikk de leie ny båtplass på Lakseberget til de to seilbåtene sine.

Under krigen ble speiding forbudt. Både penger, utstyr og uniformer måtte leveres inn til okkupasjonsmakten som var redde for at speiderne skulle bedrive motstandsarbeid. Se bildet ovenfor. Møter ble holdt i det skjulte, og mye utstyr ble gjemt unna.

Den første speiderhytta ble bygget på Kolsås og sto ferdig i 1955. Dessverre brant den ned på 1980-tallet, og fordi tomten lå i et landskapsvernområde, kunne ikke hytta bygges opp igjen.
Etter en stund fikk de tak i en hytte ved Sollihøgda.

Speidergruppen har (2022) et speiderhus i Caroline Øverlands vei 24 på Bekkestua. Dette var egentlig et sommerhus som ble flyttet dit med lastebil fra Snarøya og satt opp på dugnad tidlig på 1960-tallet. Der holdes møtene når speiderne ikke er på sjøen eller i skogen.

Gruppen er en del av Norges Speiderforbund (NSF) og tilhører Vestmarka Krets.

Oversikten nedenfor viser noen av gruppens aktiviteter.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Høvik speidergruppe

2. Høvik speidergruppe ble stiftet 3. september 1925. Gruppen ble senere lagt ned.

Første troppsleder var Olav Osvaag.

Oversikten nedenfor viser noen av gruppens aktiviteter.

Gruppen var en del av Norges Speiderforbund (NSF) og tilhører Vestmarka Krets.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Speiderhistorisk leksikon (1. Høvik)

Speiderhistorisk leksikon (2. Høvik)

Budstikka 25. oktober 2022

Budstikka 26. oktober 1962

1. Høvik speidergruppe 100 år i 2022 

 

Første tur med "Høvikingen" september 1951. Se teksten nedenfor.
Kilde: 1. Høvik speidergruppe 100 år i 2022
Kunngjøring for Oslo, Asker og Bærum fra 19. september 1941 som sa at utstyr, uniformer og kassabeholdning måtte leveres inn. Møter ble også forbudt.