Oversiktsbilder fra skolekretsen Haslum
Oversiktsbilde fra nordre del av Haslum 2022. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra søndre del av Haslum 2022. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra søndre del av Haslum 1956. Kilde: kart.1880
Bussgarasjene
Østre Haslum
Haslum Kafé
Haslumhuset
Folkets hus
Gjønnes
Furu
Haslum skole
Nordre Nes
Haslum Kafé
Lille Nadderud
Nordre Skotta
Åsterud
Haslum kirke
Gamle Ringeriksvei
Furu smie
Godthaab
Oversiktsbilde fra nordre del av Haslum 1956. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra deler av Haslum 1881. Kilde: kart.1880
Folkets hus
Lille Nadderud
Esso Haslum
Haslum Kirke
Gjønnes
Haslum IL
Nadderud videregående skole
Haslumhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslum skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godthaab