Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Gater og veier i Bærum kommune

Fjellhøy, Øyvind (red.). (2012). Østre Grav Vel 100 år 1911 - 2011. I kommisjon hos Distrakta norsk forlag

Christensen, Terje. (1990). Nadderud og Vestre Grav vel 1916 - 1991. Sogn videregående skole

Kluge, Rolf. (1964) Voll vel 1914 - 1964

100 år. Nadderud og Vestre Grav Vel 1916 - 2016

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Heide, Eivind. (1983). Lysakerelva

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Grav skole 70 år 1917 - 1987 (1987)

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.