Tilbake til startsiden

Gamle Ringstabekk stasjon

 

 

Se også detaljkart

Stasjonen ble opprinnelig opprettet som holdeplass på Bærumsbanen i 1924 og senere utstyrt med kioskbygning og venterom. Bygningene var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei.

I forbindelse med overgang til T-banevogner på begynnelsen av 1980-tallet ble det på Ringstabekk bygget en ny likeretterstasjon.

I forbindelse med oppgradering av banen ble stasjonene Tjernsrud og Ringstabekk slått sammen til ny Ringstabekk stasjon (se detaljkart). Stasjonene på banen måtte ligge på rette strekninger på grunn av krav til sikkerhet. I kurver er det dårligere oversikt. At stasjonen lå i en kurve, ville også gjort det vanskelig å lage perronger til lange tog.

Bygningene på den gamle stasjonen er nå revet.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

 
Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Gamle Ringstabekk stasjon 1929. Kilde: Bærum bibliotek
Midt i bildet, ved det lysebrune gjerdet, lå den gamle Ringstabekk stasjon. Sett fra syd, fra Ringstabekkveien. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

Nye Ringstabekk stasjon 2017. Sett fra syd. Vi ser Bærumsveien øverst til venstre. Kilde: kart.1881.no