Tilbake til startsiden
Mordet i Velliveien

 

 

Se også detaljkart
I denne delen av Velliveien fant mordet sted. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning.

Et NS-medlem ble likvidert av norske motstandsmenn 8. september 1944 i Velliveien.
NS, Nasjonal Samling, var et norsk politisk parti som samarbeidet med tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).

Rapportene om hvordan det skjedde spriker. Sikkert er det imidlertid at vedkommende ble truffet av prosjektiler fra to ulike pistoler, en Colt 9 mm og en Colt 11.25 mm. Pistolene ble avfyrt fra en passerende bil av to norske motstandsmenn tilknyttet britiske hemmelige tjenester.
"Han har fått 5 skudd og var steindød med en gang" sto det i rapporten til de norske hjemmestyrkene.

Hvorfor dette NS-medlemmet måtte dø, er ikke kjent. Han hadde vært personalleder i
Stabekk NS, foruten leder av likvidisjonsstyret i Bærum − en offentlig etat som forvaltet konfiskerte jødiske eiendeler.
Tidligere under krigen, 15. april 1941, hadde han dessuten blitt utpekt av NS-ordfører Arthur Jahr til å lede "Idretts- og friluftsrådet" i kommunen. Der skulle han sørge for at den lokale idretten fikk en nasjonalsosialistisk holdning.


Kilde:

Budstikkas magasin 7. desember 2018