Tilbake til startsiden

Kalkbrudd og kalkovner

 

Første del av navnet Liomåsen skriver seg fra ordet limestone som er det engelske ordet for kalkstein. Kalken (brent kalkstein) ble blandet med vann og brukt som bindemiddel i steinmurer. Det var en forløper for vår tids sement.

Liomåsen ligger vest for Grav. Liomveien går langs toppen av denne åsen. På åsen og videre nordover er det mange skrenter og stup som kan være kalkbrudd, særlig der kraftledningen krysser åsen og Hagabråten friområde. Ved anlegg av den største Øgårdslia-hoppbakken tidlig på 1930-tallet, ble det gravet gjennom en slagghaug som trolig stammet fra en kalkovn. Den ligger nær der St. Elisabeth kirke ligger i dag, øverst i veien Veståsen.

En registrering av kalkovner forteller at det også skal ha ligget en annen "Grav kalkovn" nær krysset Gamle Grav vei − Hosleveien. En tredje "Grav kalkovn" lå like ovenfor Grav, i kanten av jordet nederst i den bratte bakken nord på Liomåsen.

Bærumskart er "Grav Kalkovn" avmerket nær Liomveien 11.

Se også Mer om kalkbrenning

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Christensen, Terje. (1990). Nadderud og Vestre Grav vel 1916−1991. Sogn videregående skole

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Se også detaljkart
Dette er et kalkbrudd på østsiden av Hagabråten friområde. Bildet er tatt i 2023.
Foto: Knut Erik Skarning