Tilbake til startsiden

Inger Engers forretning

 

Se også detaljkart

Adressen var Bjerkelundsveien 18. (Gårdsnr. 37, Bruksnr. 4)

Inger Engers forretning var en kolonialforretning, drevet fra 1946 til1957 av Inger Enger. Deretter var A. Christensen innehaver frem til forretningen ble nedlagt midt på 1970-tallet.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

Her lå Inger Engers forretning. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning