Tilbake til startsiden

Capralhaugen

 

 

Se også detaljkart

Adressen er Vestre Almelien 28 (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 1228) og Capralhaugen 70
(Gårdsnr. 20, Bruksnr. 1229)

En teori for opprinnelsen til navnet er at det stammer fra capra – det latinske navnet på tamgeit. Navnet oppsto fordi område var beiteplass for geiter som tilhørte klosteret på Hovedøya som opprinnelig eide området.
En annen teori er at navnet kommer av det franske ordet for korporal som er Copral.

Capralhaugen ble etablert i 1977 som et kommunalt sykehjem med 76 plasser, fordelt på fem avdelinger. To pleie- og demensavdelinger med 28 plasser, én skjermet enhet med 10 plasser, to avdelinger for 26 pleietrengende beboere og to små enheter med plass for fem demente på hver enhet. Capralhaugens beboere ble i løpet av 2008 overført til den nye institusjonen Solbakken bo- og behandlingssenter i Eiksveien 110.

Capralhaugen besto i 2019 av to avdelinger med kommunale omsorgsboliger (boliger med service):

Avdeling 1 (CABO1), med Adresse Vestre Almelien 28, består av 44 leiligheter på
ca. 45 kvadratmeter.

Avdeling 2 (CABO2), med adresse Capralhaugen 70, består av 34 leiligheter. De er på
ca. 40 kvadratmeter for enslige og ca. 70 kvadratmeter for par.

Felles for begge avdelinger er at hver enkelt beboer disponerer fritt sin leilighet. Boligene leies umøblert. Boligene har standard som "livsløpsbolig»". Alle leiligheter består av entre, stue med åpen kjøkkenavdeling, soverom og bad.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lund, Ivar: Geiter eller korporaler på Capralhaugen. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998−2001)

 

 

 

 

 

Capralhaugen sykehjem 1981. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Capralhaugen omsorgsboliger 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning