Tilbake til startsiden

En bevart rest av øst-vestrullebanen
og Steinblokker som viser hvor rullebanen lå

Se også detaljkart

Ute på Storøya, ca. 400 meter nordøst for badeplassen, er det bevart en rest av
øst-vestrullebanen. Det er også satt opp steinblokker slik at man kan se hvor mer av rullebanen lå.

Rullebanen var, etter siste utvidelsen i 1962, 2370 meter lang.


Se også detaljkart, Kart med historiske navn og Oslo lufthavn Fornebu (med flere fotografiers av rullebanen)


Kilde:

Informasjonsplakat satt opp av Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

Kart over Storøya 2023. Kilde: norgeskart.no
En av steinblokkene som viser hvor rullebanen lå
Rest av øst-vestrullebanen
Badeplass
Det grå feltet er en rest av øst-vestrullebanen. De røde ringene viser hvor det er satt opp steinblokker som markerer hvor rullebanen lå. Bilde av en slik steinblokk er innfelt øverst i bildet. Badeplassen ligger til høyre i bildet. Sett fra nordøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Gammelt bilde av rullebanen sett fra syd. Bildet er hentet fra en informasjonsplakat
på stedet.
Den bevarte resten av rullebanen vi ser på bildet ovenfor

 

 

 

 

 

 

"Utsikt fra Solbakken" Skisse av Hans Gude (1873). Hans Gude hadde Solbakken som et sommersted. Kilde: nasjonalmuseet.no