Tilbake til startsiden

Fundamenter for kraner

Murkonstruksjonene vi ser i dag er rester av fundamenter fra lastebrygger, anlagt av tyskerne under krigen. På fundamentene sto det frem til krigens slutt to store kraner.

Det gikk en smalsporet jernbane fra kranene opp til området ved "Fornebufjellet", den knausen som stod igjen midt inne på Fornebulandet, og som ikke forsvant helt før på 1950-tallet. Banen hadde antagelig skyvevogner til frakt av materialer til og fra bryggene.

Nordmennene benyttet selv en slik type jernbane under anleggsperioden på Fornebu. Det er mulig at dette er det samme jernbanesporet som i mange år lå i “Dumpa” ved Oksenøya.

Et Focke Wulf Fw 200 Condor-fly traff jernbanen under en utforkjøring i 1943 og brant opp. Alle om bord, mannskapet og et ukjent antall passasjerer, omkom.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Kristian Rasmussen i Asker og Bærum historielag

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

Slik ser kranfundamentene ut fra lufta i dag (2020). Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no
Bilde av det nordlgste kranfundamentet. Sett fra vest. Foto: Kjell Hernes
Bilde av kranene som sto på fundamentene i 1945
Der betongflaten vi ser på bildet ovenfor ligger, lå en smalsporet jernbane. Se teksten nedenfor. Bildet er tatt i 2022. Foto: Knut Erik Skarning
Det var et slikt fly, et Focke Wulf Fw 200 Condor-fly, som traff jernbanen ved kranene. Se teksten nedenfor. Kilde: Store norske leksikon
På motsatt side av Koksa ligger skytestillinger. Disse hadde blant annet trolig som oppgave å hindre luftangrep på kranene.
Sett fra vest. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Skytestillinger
Her ser vi arbeidstegningene tyskerne laget til bryggeanlegget. Dette er en bekreftelse på hvor aktive og grundige tyskerne var i sine byggeprosjekter.

Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune


 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde av det sydligste kranfundamentet. Vi ser en betongflate til høyre for, og litt ovenfor denne. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning