Skytterstillinger ved Langoddveien

 

Se også detaljkart

I dette området skal det ha vært skyttergraver med løpegraver, samt ringformede betongkonstruksjoner. Beliggenheten tilsier at dette har vært sentrale skytterstillinger for nærforsvaret av Fornebu. Skytterstillingene som er bygget i stein og sement er ifølge tidsvitner laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). Tilsvarende stilling finner vi i forsvarsanlegget ved Rolfstangen. Mye av det andre som ligger i området er fra etterkrigstiden og ble laget av Flyvåpenet eller av Heimevernet (HV).

Skytterstillingen nærmest sjøen (Bilde 1) ble trolig laget for å beskytte bryggene og kranene på andre side av bukta mot luftangrep. Denne skytterstillingen ligger i en privat hage og har blitt brukt som fuglebad og blomsterbed.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 


 

 

 

 

 

Krigsminnenes plassering. Kilde: kart.1881.no
Skytterstillinger/dekningsgroper. Bilde 3
Skytterstilling. Bilde 2
Tilbake til startsiden
Skytterstillinger/dekningsgroper. Bilde 5
Skytterstillinger/dekningsgrop. Bilde 4
Skytterstilling. Bilde 1
Bilde 1. Skytterstilling bygget med stein og sement.
Foto: Elisabeth Skaset 2016
Bilde 2. Skytterstilling bygget med stein og sement. Øverst: Sett fra øst.
Nederst: Sett fra vest. Dette og alle bilder nedenfor er tatt av
Knut Erik Skarning i 2023.
Bilde 3. Skytterstilling/dekningsgrop
Bilde 4. Skytterstilling/dekningsgrop
Bilde 5. Skytterstilling/dekningsgrop