Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg sydøst for Fornebuporten

Se også detaljkart

Det ligger flere forsvarsanlegg på denne lille kollen mellom Snarøyveien og Fornebuveien. De ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). I tillegg til anleggene som er avbildet ovenfor finnes flere groper i terrenget som kan være løpegraver.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Bærumskart

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

Forsvarsanlegg 2019. Sett fra nord. Trolig en skytestilling. Foto: Knut Erik Skarning
Forsvarsanlegg 2019. Sett fra nordøst. Trolig en bunker. Foto: Knut Erik Skarning
Forsvarsanlegg 2019. Sett fra sydvest. Dette er en grop som er kledd med jernbanesviller. Her har "uteliggere" laget to telt her. Foto: Knut Erik Skarning