Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg nordøst for Fornebuporten

Se også detaljkart

Det ligger flere forsvarsanlegg på denne lille kollen mellom Oksenøyveien og Fornebuporten. De ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). I tillegg til de anleggene som er avbildet ovenfor finnes flere groper i terrenget.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Forsvarsanlegget 2019. Sett fra øst. Anlegget vi ser her består av ti betongringer som ligger oppå hverandre. Foto: Knut Erik Skarning

Skytestilling 2019. Sett fra syd. Dette er en grop som er kledd med jernbanesviller.

Til høyre: En sidegren på høyre del av anlegget ovenfor. Her er det en nedgang til en underjordisk gang.
Foto: Knut Erik Skarning

På nordøstsiden av kollen er det mange fordypninger i terrenget. Dette kan være løpegraver. Foto: Knut Erik Skarning