Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg nordøst for Fornebuporten

Se også detaljkart

Det ligger flere forsvarsanlegg på denne lille kollen mellom Oksenøyveien og Fornebuporten. De ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).
Det finnes geværstillinger, løpegroper, samt en bunkerstilling bygget med jernbanesviller som har et lagerrom (ca. 3 meter x 2 meter med en høyde på ca. 1,5 meter).

Det er også sylinderformede skytterstillinger opptil 1,5 meter dype, nedsenket i terrenget.
De stillingene vi ser i dag er i sin helhet et resultat av de oppgraderinger som Heimevernet (HV) og Major Andreas Hauge foretok i etterkrigstiden.

Det er mulig at dette fjellet også skjuler en bunker. Luftepipe er synlig, men det er ingen synlig inngang. På tidligere kart, fra blant andre Major Andreas Hauge, er det anvist at det skal være en bunker i dette området.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Bærumskart

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

Skytterstilling 2019. Sett fra øst. Anlegget vi ser her består av ti betongringer som ligger oppå hverandre. Foto: Knut Erik Skarning

Ringvern 2019. Sett fra syd. Dette er en grop som er kledd med jernbanesviller.

Til høyre: En sidegren på høyre del av anlegget ovenfor. Her er det en nedgang til en underjordisk gang.
Foto: Knut Erik Skarning

På nordøstsiden av kollen er det mange fordypninger i terrenget. Dette kan være løpegraver eller skyttergraver. Foto: Knut Erik Skarning
Forsvarsanlegget ligger rett ved Fornebuporten. Kilde: Kulturminnesøk
Fornebuporten
Løpegrav
Skytterstilling
Ringvern (laget av sviller)
Skytterstilling
Kollen der forsvarsanlegget ligger 2023. Vi ser Fornebuporten til høyre
Foto: Knut Erik Skarning