Tilbake til startsiden

Kaserne fra andre verdenskrig

Se også detaljkart

Det vi ser var opprinnelig en kaserne (bygning for innkvartering av militært personell) som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). Den er sannsynligvis flyttet hit fra annet sted.

Bygningen ble revet i 2022 som følge av utvidelsen av E 18 og den nye innkjøringen til Fornebulandet.

Se også Flyplassen under andre verdenskrig

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

Kasernen 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning