Tilbake til startsiden

Kaserne fra andre verdenskrig

Se også detaljkart

Det vi ser var opprinnelig en kaserne som ble bygget av tyskerne under
andre verdenskrig (1940−1945). Den er sannsynligvis flyttet hit fra annet sted.

I 2023 var bygningen revet.

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

Kasernen 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning