Tilbake til startsiden

Hangar fra andre verdenskrig

Se også detaljkart

Det vi ser var opprinnelig en hangar som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig
(1940−1945). I 2019 var det lager og kontorer i bygningen.

I 2023 var bygningen revet.


Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

Hangaren 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning