Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg ved Lomviveien

Se også detaljkart

Dette er et forsvarsanlegg som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).

Her finner vi en stor skytterstilling (et ringvern) som er bygget opp av jernbanesviller i femkantformasjon.
I området er det også konturer i terrenget etter løpeganger og det er skytterstillinger i form av sirkulære groper i betong med monteringsanretninger for luftskyts i midten. Gropene ligger henholdsvis 50 meter og 100 meter nordøst for ringvernet.

Under bakken skal det skjule seg en gang/bunker. Inngangene skal være sperret.

Forsvarsanlegget ble oppgradert med løsmasser og jernbanesviller av Heimevernet (HV) på 1980-tallet for å gi en trygg plass til luftvern(LV)bataljonens L60 maskinkanoner. LVHV-bataljonen ble lagt ned i 1997.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya
.

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Bærumskart

Kulturminnesøk

Kristian Rasmussen i Asker og Bærum historielag

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

 

 

 

Bilde 1. Forsvarsanlegget 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Forsvarsanlegget slik det er avmerket på Kulturminnesøk
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 3
Ringvern av sviller. Bilde 1
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 2
Bilde 3. Skytterstilling/dekningsgrop 2023. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2. Skytterstilling/dekningsgrop 2023. Foto: Knut Erik Skarning
Svillekonstruksjon. Bilde 4
Bilde 4. Svillekonstruksjon 2023. Foto: Knut Erik Skarning