Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg ved Lomviveien

Se også detaljkart

Det vi ser er et forsvarsanlegg som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig
(1940−1945). Det finnes flere groper i terrenget bakenfor dette anlegget (lengre nord) som også har vært forsvarsanlegg.

Forsvarsanlegget ble oppgradert med løsmasser og jernbanesviller av Heimevernet (HV) på 1980-tallet for å gi trygg plass til luftvern(LV)bataljonens L60 maskinkanoner. LVHV-bataljonen ble lagt ned i 1997.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya
. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Bærumskart

Kristian Rasmussen i Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

Forsvarsanlegget 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning