Tilbake til startsiden

Bunker "Lys Blå"

Se også detaljkart

Bunkeren ble bygget av tyskerne i perioden 1940−1943 og ble benyttet til blant annet oppbevaring av ammunisjon og som tilfluktsrom. Den ble i etterkrigstiden overtatt og benyttet av Heimevernet (HV).

Dette var et større bunkeranlegg bygget inn i en kolle, med skytterstillinger anlagt på toppen av kollen. Den ble i lengre tid benyttet som hovedbunker og lager for HV.
Bunkeren ble av HV omtalt med kodenavnet “Lys Blå”.

Kollen med bunkeren ble fjernet omkring år 2000.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune.

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Flyfoto fra 2022. Bunkeren lå rett ved det som i dag er en rundkjøring.

Nedenfor: Flyfoto fra 1984. Her ser vi kollen der bunkeren lå. Kollen ble senere fjernet.

Sett fra syd.

Kilde: kart.1881.no
Flytårnet
Flytårnet
Telenor Arena
Her lå bunkeren i en kolle som er fjernet
Her ser vi kollen der bunkeren lå
Skisse av bunkeren. På bildet til høyre ser vi kollen som tidligere lå mellom verkstedbygningene og området der Telenor Arena ligger i dag. Skissen viser at det var en inngang på hver side av kollen. Vi ser også tre ganske store lagerrom inne i bunkeren. Bunkeren var sprengt inn i fjellet i kollen og hadde slusedører og skillevegger i betong. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune. Skissen er laget av Erling Vold, tidligere sivilansatt i HV02. Han besøkte bunkeren en rekke ganger i etterkrigstiden.