Tilbake til startsiden

Bunker ved kirken

Se også detaljkart

Bunkeren
Ifølge Snarøyabeboer A. Thorvaldsen ble denne fjellbunkeren bygget under andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu. Bunkeren gikk fra den ene siden av kollen til den andre, og den var relativt stor.

Store deler av fjellbunkeren forsvant under byggingen av boligblokken som ligger på stedet i dag (Snarøyveien 122). Den ene åpningen lå her. Det er mulig det fremdeles er en inngang til bunkeren via kjelleren i bygningen, men dette er ikke avklart.

Bunkerens andre åpning er ukjent og antas å være fylt igjen. Kanskje lå den på privat grunn i hagen til en privatbolig på andre siden av kollen.

Tysk Radiostasjon ved det som i dag er Spar Snarøya
Bunkeren var antagelig tilfluktsrom for de tyskerne som holdt til i en forlegning som ble anlagt ved det som i dag (2023) er Spar Snarøya. Tyskerne anla fire trebygninger i dette området. Disse var blant annet radiostasjon for tyskerne. De ble revet omkring slutten av 1980-tallet. Bygningene var etter krigen eid av Luftfartsverket, men hvilke formål bygningene tjente i etterkrigstiden er uvisst.

Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

 

Bunkeren ligger mellom Snarøyveien 110 og Snarøyveien 122. Kilde: kart.1881.no
En åpning for bunkeren
En annen åpning for bunkeren skal ha ligget i dette området
Spar Snarøya
I dette området lå en radiostasjon
Snarøya kirke