Tilbake til startsiden

Bunker ved Gamle Fornebu

Se også detaljkart

Bunkeren ble laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). Bygningen har også vært lager og garasje.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Bunkeren 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning