Tilbake til startsiden

Bunker ved Fornebu S

 

Ca. 150 meter nordvest for Fornebu S ligger nedgangene til en bunker som ble laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).

Bunkeren fikk stor oppmerksomhet i januar i 2021 i forbindelse med planleggingen av et av byggefeltene til OBOS. Planleggerne var ikke klar over at det lå en bunker her, selv om den har vært kjent tidligere. Først da Skanska skulle gjøre grunnundersøkelser i området sommeren 2020, ble "hemmeligheten" avslørt for utbyggerne.

Bunkeren består av 113 meter med underjordiske ganger, benkefester og en hånddrevet ventilator som ga de tyske soldatene tilførsel av luft mens de satt der på rekke og rad. Trolig kunne 200−300 personer oppholde seg i bunkeren.
Det er på tyske kart fra 1944 avmerket tre nedgangspunkter med 7 nedgangsluker.

Denne bunkeren er både større og bedre bevart enn de andre som er registrert på Fornebu.

I 2021 ble det vedtatt at deler av bunkeren skulle graves opp og plasseres på et offentlig tilgjengelig friområde, mens den delen som ligger utenfor byggeområdet skulle forsegles og bevares slik den er under bakken. I 2022 ble det tatt opp ca. ti meter av bunkeren, som ble delt opp i flere elementer og lagret på byggeplassen inntil det avgjøres hvor de skal plasseres permanent.

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Video på youtube (Første gang vist 26. mai 2020)

Budstikka 14. januar 2021

Budstikka 20. januar 2021

Budstikka 24. januar 2021

Budstikka 30. januar 2021

Budstikka 7. mai 2022

 

 

 

Under de store steinene i forgrunnen, og under betongrørene litt lengre bak (til venstre for de to hvite takene), ligger en bunker. Under stålplaten under steinene er det åpninger der man kan gå ned til bunkeren. Bak til høyre ser vi kjøpesenteret Fornebu S. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Ovenfor: Slik ser det ut nede i bunkeren. Vi ser fester for benker. Kilde: Video på youtube

Til høyre: Vi ser den hånddrevne ventilatoren som ga luft til soldatene som oppholdt seg i bunkeren.
Kilde: Budstikka 14. januar 2021