Tilbake til startsiden

Mulige krigsminner innerst i Koksabukta

Se også detaljkart

I dette området skal det ha vært skytterstillinger, bunkerhus, bunkeranlegg m.m. som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). Se også her.

Tyskerne skal også ha bygget et hus som fungerte som midlertidig flytårn. Huset ble i senere tid benyttet av luftfartsverket og av Meterolgisk Institutt. Se bildene. Toppetasjen hadde vinduer rundt hele, og det var en utsiktsveranda. Toppetasjen var kun tilgjengelig med stige og via en trapp på utsiden.

Huset finnes ikke på flyfoto fra 1956, men man kan se det i 1969 (https://kart.1881.no/).
I Sefrakregisteret står det at huset kan være fra 1965, noe som stemmer med flyfotografiene. Dermed blir det vanskelig å se at tyskerne benyttet huset som flytårn under krigen.
Ifølge Haune (se kilde nederst på siden) var huset delvis bygget i tre på toppen av en (tysk?) bunker.
Huset ble revet omkring 2005 i forbindelse med klargjøringen av Fornebuområdet etter at flyplassen ble nedlagt.

I 2023 var det ikke mye å se av krigsminner i området. Man ser bare rester av en grunnmur.

I området har det også vært en betongsokkel som var monteringsfundament for en lysmast som hørte til flyplassen.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Bærumskart

Sefrakregisteret

 

 

 

 

 

I dette området lå flere forsvarsanlegg. Kilde: kart.1881.no
Huset som trolig er fra 1965. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Flere forsvarsanleg. Se her
Grunnmur etter bygning
Her lå en bygninge som trolig ble bygget i 1965.
Ingen synlige rester finnes i dag.
Gamle jernrammer
Koksabukta
Huset fotografert omkring 1994. Kilde: Sefrakregisteret
Nærmere sjøen ligger noen jernrammer. Foto: Knut Erik Skarning i 2023