Tilbake til startsiden

Jernbaneskinner

Se også detaljkart

Ved Oksenøyveien har det ligget ca. 100 meter av et gammelt jernbanespor. Denne jernbanen skal ha vært en del av det jernbanesporet som nordmennene benyttet i forbindelse med anleggsarbeidene på Fornebu frem til 1940. Den ble blant annet benyttet til å frakte bort steinmasser i forbindelse med fjerning av deler av “Fornebufjellet” som lå midt i det som i dag er en del av Nansenparken. Jernbanen ble også benyttet av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945) i forbindelse med diverse byggearbeider. En av vognene lå lenge i strandkanten ved Lilløya, men ble fjernet en gang på 1990-tallet. Jernbaneskinnene er et kulturminne som representerer en del av det tyngre anleggsarbeidet som ble utført på Fornebu med datidens primitive hjelpemidler.
I 2023 var det vanskelig å finne rester av jernbaneskinnene.

I dette området ligger også mulige løpegraver og andre rester av forsvarsanlegg.

Se også Flyplassen under andre verdenskrig

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

 

 

Jernbaneskinnenes plassering. Kilde: Kulturminnesøk
Jernbaneskinnene i bruk. Fjell måtte fjernes. Bildet er fra anleggsarbeidet i 1936.
Kilde: Bærum bibliotek
Bunkerhus
Her har det ligget rester etter en jernbane
Matbutikk