Tilbake til startsiden

Krigsminner ved Hundsund

Se også detaljkart

I det som har vært kjent som Mortenskogen skal det ha vært en mindre
bunker/hule/skytterstilling, trolig bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).
Det var ikke lett å finne denne i 2023.

På store deler av dette området hadde luftfartsverket tidligere lysmaster med landingslys for flyene. Det er mange fundamenter etter disse lysmastene på området.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Over: Midt på området ligger en murblokk.
Til høyre: Her ser vi at det er avskårne deler av jern på toppen av denne murblokken.
Foto: Knut Erik Skarning i 2023
Et av fundamentene for lysmaster. Foto: Knut Erik Skarning i 2023