Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg øst for Telenor (2)

Se også detaljkart

På denne kollen finner vi to ringvern bygget av jernbanesviller. Området rundt disse har flere løpegraver og skytterstillinger/dekningsgroper. Forsvarsanlegget ble trolig laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk (nordre del)

Kulturminnesøk (søndre del)

 

 

 

Den nordre delen av anlegget. Kilde: Kulturminnesøk
Villa Birkeli
Bilde 1. Skytterstilling/dekningsgrop. Noen har benyttet gropen som søppelplass.
Bilde 4. Skytterstilling/dekningsgrop
Den søndre delen av anlegget. Kilde: Kulturminnesøk
Bilde 2.
Over: Ringvern laget av jernbanesviller.
Til høyre: Lagerrom.
Nedenfor: Dekningsrom/lagerrom
Foto: Knut Erik Skarning
Telenor.
Bunkeranlegg lå under denne bygningen
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 1
Ringvern (laget av sviller). Bilde 2
Skytterstilling/dekningsgrop.Bilde 3
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 4
Ringvern (laget av sviller). Bilde 5
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 6
Skytterstilling (?)
Bilde 5.
Over: Ringvern laget av jernbanesviller. Noen har benyttet dette stedet til overnatting.
Til høyre: Lagerrom.
Nedenfor:
Dekningsrom/lagerrom
Slik ser området ut fra syd. Alle bilder er tatt av Knut Erik Skarning i 2023.
Bilde 3. Skytterstilling/dekningsgrop
Bilde 6. Skytterstilling/dekningsgrop