Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Ytterst på Rolfstangen er det fremdeles synlig flere stillingsgroper, skytterstillinger/dekningsgroper og løpegraver i landskapet. Disse ble antagelig først laget av nordmenn som en del av forsvaret mot luftangrep. Senere ble anlegget utbedret av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). Kjell-Ole Haune fant ved befaring i 2021 en gjentettet bunkersjakt som lignet en av nedgangene til bunkeren ved Fornebu S.

Siden området også tidligere var et yndet badested, er det naturlig å anta at sikring av området og igjenfyllinger av eventuelle bunkere skjedde kort tid etter krigen. Det er likevel fremdeles mange krigsminner igjen. Se bildene.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Kulturminnesøk

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum.
Bærum kommune

 

 

 

Ved Rolfstangveien kan man se mange skytterstillinger/groper. Kilde: kart.1881.no
Bilde 1. Skytterstilling/dekningsgrop. Alle bilder er tatt av Knut Erik Skarning i 2023.
Skytterstillinger og bunker ved Rolfstangen
Bilde 5
Bilde 4
Bilde 3
Bilde 2
Bilde 1
Skytterstillinger
/dekningsgroper
Bilde 6
Bilde 2. Skytterstilling. Sett fra syd (øverst bilde) og nord (nederste bilde)
Bilde 3. Skytterstilling/dekningsgrop.
Bilde 4. Skytterstilling/dekningsgrop.
Bilde 5. Skytterstilling/dekningsgrop.
Bilde 6. Skytterstilling/dekningsgrop.