Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

På denne odden skal det ha vært skytterstillinger, løpegraver og en ca. tre meter dyp hule i fjellet.
Det er også et mindre huleinnslag (se bildet) som antagelig ble benyttet til lagring av ammunisjon eller som dekningssted.
Forsvarsanlegget ble trolig laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Kulturminnesøk

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum.
Bærum kommune

 

 

 

Den blå streken viser forsvarsanlegget som ligger i nærheten av huset til Lysakerfjorden brettseilerklubb. Kilde: Kulturminnesøk
Klubbhuset til Lysakerfjorden brettseilerklubb 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Forsvarsanlegg
Over: Skytterstilling/Dekningsgrop ute på odden 2023.
Sett fra vest.

Til høyre: Ytterst på odden står et jernrør. Dette ligner på restene av lufteventilen vi så ved bunkeren ved Scandic Fornebu.

Foto: Knut Erik Skarning
Til høyre for stien bortover mot huset til Lysakerfjorden brettseilerklubb ligger en hule som går et par meter inn i fjellet.

Det kan være andre gjenfylte huler lengre ute på odden.

Foto: Knut Erik Skarning 2023
Skytterstailling/dekningsgrop
Hule
Lysakerfjorden brettseilerklubb