Bilde 2
Skytterstillingen vi ser her ble bygget med jernbanesviller.
Til høyre ser vi dekningsrom/lagerrom som er blitt skadet ved at noen har laget bål der.
Bildet er tatt i 2023.
Foto: Knut Erik Skarning
Krigsminnenes plassering. Kilde: kart.1881.no
Skytterstilling. Bilde 4
Ringvern av sviller. Bilde 3
Skytterstilling av sviller. Bilde 2
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 1
Bilde 4. Skytterstilling. Foto: Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg ved Rusegropa

Se også detaljkart

På denne kollen finnes rester av skytterstillinger bygget med jernbanesviller, skyttergravstilling av betong og skyttergstilling/dekningsgrop. Vi ser også løpegraver og skyttergraver på området. Noe av forsvarsanlegget har blitt skadet og delvis fjernet.

Forsvarsanlegget ble trolig bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Kulturminnesøk

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum.
Bærum kommune

 

 

 

 

 

Bilde 1. Skytterstilling/dekningsgrop. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3. Ringvern av sviller. Foto: Knut Erik Skarning