Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg øst for Telenor (1)

Se også detaljkart

Ifølge Kjell-Ole Haune (se kilde nedenfor) er det ute på denne odden mange rester etter forsvarsanlegg.

I 2023 var det vanskelig å finne noe annet enn skytterstillinger/dekningsgroper. Disse ble trolig laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).

Området er ikke avmerket på Kulturminnesøk.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

 

 

 

Denne gropen er trolig en skytterstilling/dekningsgrop. Vi ser Telenorbygningen bak. Bildet er tatt i 2023. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning