Fjellbunker

Se også detaljkart

Her lå en bunker med to innganger. Den ble murt igjen og forseglet av Forsvarsbygg. En del av en jerndør var lenge synlig.

Bunkeren skal ha vært lite brukt av Forsvaret i etterkrigstiden. Man antar at den derfor fremdeles er inntakt og tilnærmet i original stand, slik den var da tyskerne brukte den under andre verdenskrig (1940−1945).


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

Bunkeren. Tegnet etter en rekognosering 29.11.1969
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum
Bærum kommune
Tilbake til startsiden
En del av en jerndør til bunkeren var fremdeles synlig da Kjell-Ole Haune inspiserte området i 2021.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum.
Bærum kommune
Blå strek viser bunkerens plassering. Kilde: Kulturminnesøk