Tilbake til startsiden

Hovedbunkeren. Bunker Birkeli

Adressen er Snarøyveien 30. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 727)

Dette er et stort betong- og fjellbunkeranlegg, omtalt som Hovedbunker på historiske kart. Det er også kalt "Bunker Birkeli” etter Villa Birkeli som ligger i nærheten.

Bunkeranlegget besto opprinnelig av to deler. En del var et stort bunkeranlegg, også omtalt som Hovedbunker. Dette er det i dag ikke spor etter i landskapet. Mye tyder på at dette bunkeranlegget enten er intakt fremdeles, eller at det ble gravd opp under byggingen av Telenor. Noen hevder at Telenor har tatt deler av bunkeren i bruk for servere og som lager.

En annen del var en sjakt på ca. 40 meter som gikk skrått nedover i bakken til et rom som lå
8–10 meter under bakken. Dette rommet hadde en stor fyrkjele. Denne bunkeren antas å ha blitt fylt igjen og er i dag borte.

Begge disse bunkerne lå under dagens Telenorbygning.

Hovedbunker lå nær den tyske leiren som Luftwaffe (Nazi-Tysklands flyvåpen) anla på det som i dag er grøntarealer ved Villa Birkeli, i dag (2021) Chitra House.
Bunkeren var trolig tilfluktsrom for de flere hundre soldatene som bodde i leiren. Da Forvaret åpnet bunkeren etter krigen, var den rikt innredet med store Naziflagg langs veggene. Her var det arbeidsrom og kommandosentral. Bunkeren ble benyttet av Forsvaret (ikke Heimevernet) i etterkrigstiden.

Villa Birkeli ble benyttet av tyskerne som casino.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

Det lå bunkere der en del av Telenors bygninger ligger i dag. Kilde: kart.1881.no
Villa Birkeli
En av bunkerne skal ha ligget ca. 14 meter under bakkenivå. Tegningen viser en nedgang.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum.
Bærum kommune
3D-tegninger som viser hvordan Hovedbunkeren så ut. Den hadde hatt to innganger, luftetårn, og den hadde store rom og hvelvet tak i betong. I dag (2021) er ingen av inngangene synlige synlige. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Telenor.
Bunkeranlegg lå under denne bygningen