Vakthus og fengsel

Se også detaljkart

Her var det opprinnelig vakthus og fengsel under andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen. Bygningen ble tegnet av arkitektene Odd Nansen og Ernst Holmboe i 1940. Den ble trolig bygget om etter krigen til skole, frakt- og tollhus. Senere er bygningen bygget på og endret flere ganger.

Bærumskart står det at det på dette stedet også lå en hovedport.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Her var det opprinnelig vakthus og fengsel. Bildet er tatt 2019. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden