Vakthus og fengsel

Se også detaljkart

Bygningen ble benyttet av Luftwaffe (Nazi-Tysklands flyvåpen) da tyskerne drev flyplassen under andre verdenskrig (1940−1945). Her var det også vakthus og fengsel.

Bygningen ble tegnet av arkitektene Odd Nansen og Ernst Holmboe i 1940. Den ble trolig bygget om etter krigen til skole, frakt- og tollhus. Senere er bygningen bygget på og endret flere ganger.

Bærumskart står det at det også lå en hovedport på dette stedet.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Her var det opprinnelig blant annet vakthus og fengsel. Bildet er tatt 2019. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Kjelleren er bygget som en dekningsbunker med en rømningsvei (krypgang) som kommer opp på andre siden av bygningen. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune