Tilbake til startsiden

Bunkerhus og forsvarsanlegg

 

Se også detaljkart

På dette området ligger et bunkerhus, et bunkerrom, flere skytterstillinger/dekningsgroper og løpegraver.

Bunkerhuset var opprinnelig en bunker som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig
(1940−1945). Den var kommandoplass og dekningsrom for luftvernartilleriet i dette området. Kort tid etter invasjonen ble det plassert ut 20 mm luftvernkanoner i umiddelbar nærhet av der bunkeren nå står. I tillegg var Henschel Hs 126 rekognoseringsfly og Junkers Ju 87 Stuka stupbombefly parkert i dette området i april/mai 1940.

Etter krigen ble bunkeren brukt som operasjonsbygning for Luftkommando Østlandets (LKØs) Støtteving, som hovedsakelig besto av Norseman- og Harvardfly.
Deretter ble bygningen benyttet av Flyskolen, som på den tiden brukte Fairchild PT-26 som skolefly.

Etter at Luftforsvaret flyttet fra Fornebu, ble anlegget overtatt av Heimevernet (HV). Bunkeren ble benyttet som kommandoplass for ett av de fire batteriene i LVHVBn (HV-luftvernbataljonen) Fornebu, frem til bataljonen ble lagt ned i 1997.

I anleggets umiddelbare nærhet har det vært flere nærforsvarsstiillinger for HV i form av gjenbrukte og oppgraderte tyske stillinger. Disse er dessverre stort sett begravet i løsmasser som ble skjøvet ut på kanten av flyplassen i forbindelse med at det ble laget parkeringsplasser for charterpassasjerer da Gardermoen stengte for trafikk en periode i 1989. Stillingene er trolig intakte og burde være enkle å avdekke.

Bygningen fremstår (2020) som intakt, men med behov for vedlikehold og sikring. Det er fremdeles mange tydelige tegn på at Heimevernet har holdt til her, blant annet et signalsystem som ble brukt for å kommunisere mellom kommandoplassene og bataljonens hovedkvarter på Furulund i Oslo.

I 2023 var jerndøren brutt opp, og huset synes å ha blitt benyttet av uvedkommende. Bygget inneholder flere rom. Det var svært rotete der inne, og det var vanskelig å avdekke om det var noen lem eller luke i gulvet som eventuelt kan lede ned til en større bunker, eller til ganger under bakken. Bygget totalt sett står for fall.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

Kristian Rasmussen i Asker og Bærum historielag

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

Bunkerhuset 2019. I vinduene er det gitter. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser her noe av sambandssystemet som Heimevernet (HV) benyttet og som var tilkoblet alle de sentrale forsvarsstillingene på Fornebu. På det meste besto Fornebuforsvaret av ca. 2000 mann tilknyttet HV.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Rett syd for bunkerhuset ligger dette bunkerrommet. Sett fra vest.
Dette, og alle bildene nedenfor, er tatt av Knut Erik Skarning i 2023.
To meter ovenfor (øst for) bunkeren ligger denne betongkonstruksjonen som kan være en skytterstilling.
Mellom bunkerrommet og bunkerhuset går en tydelig løpegrav.
Ca. 50 meter nordøst for bunkerhuset ligger en grop som kan være en skytterstilling/dekningsgrop.
Rett nedenfor bunkerhuset ligger også en tydelig grop.