Tilbake til startsiden

Bunker ved Holtekilen

 

Se også detaljkart

Huset var opprinnelig en bunker som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig
(1940−1945).

Denne bunkeren ble bygget av tyskerne som kommandoplass og dekningsrom for luftvernartilleriet i dette området. Kort tid etter invasjonen ble det plassert ut 20 mm luftvernkanoner i umiddelbar nærhet av der bunkeren nå står. I tillegg var Henschel Hs 126 rekognoseringsfly og Junkers Ju 87 Stuka stupbombefly parkert i dette området i april/mai 1940.

Etter krigen ble bunkeren brukt som operasjonsbygning for Luftkommando Østlandets (LKØs) Støtteving, som hovedsakelig bestod av Norseman- og Harvardfly.
Deretter ble bygningen benyttet av Flyskolen, som på den tiden brukte Fairchild PT-26 som skolefly.

Etter at Luftforsvaret flyttet fra Fornebu, ble anlegget overtatt av Heimevernet (HV). Bunkeren ble benyttet som kommandoplass for et av de fire batteriene i LVHVBn (HV-luftvernbataljonen) Fornebu, frem til bataljonen ble lagt ned i 1997.

I anleggets umiddelbare nærhet har det vært flere nærforsvarsstiillinger for HV i form av gjenbrukte og oppgraderte tyske stillinger. Disse er dessverre stort sett begravet i løsmasser som ble skjøvet ut på kanten av flyplassen i forbindelse med at det ble laget parkeringsplasser for charterpassasjerer, da Gardermoen stengte for trafikk en periode i 1989. Stillingene er trolig intakte og burde være enkle å avdekke.

Bygningen fremstår (2020) som intakt, men med behov for vedlikehold og sikring. Det er fremdeles mange tydelige tegn på at Heimevernet har holdt til her, blant annet et signalsystem som ble brukt for å kommunisere mellom kommandoplassene og bataljonens hovedkvarter på Furulund i Oslo.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

Kristian Rasmussen i Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkeren 2019. I vinduene er det gitter. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning