Fundament for kran

Se også detaljkart

Betongfundamentet for brygga på bildet er fra 1936. Det var opprinnelig fundament for en kran som løftet varer, blant annet sprengstoff, fra båter som la til her. Varene skulle brukes i forbindelse med byggingen av flyplassen.

Det står rester etter to tilsvarende fundamenter ved Koksabukta. Se egen omtale


Kilde:

Kristian Rasmussen. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

 

Fundamentet for denne brygga var opprinnelig fundament for en kran. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden