Aktuelle lenker og bøker


Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen Vel

Bjelvin, Harald. (2004). Snarøya mot et nytt århundre. Snarøya vel.

Flere minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya : Fornebu og omliggende øyer. Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter

Thorvaldsen, Arne. (2006?) Historien om Langodden. Langodden Vel

Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter. (2011). Flere minner fra Snarøen

Stenseth, Bodil. (2000). En norsk elite, nasjonsbyggerne på Lysaker 1890 - 1940. Aschehoug

Guhnfeldt, Cato. (1990). Fornebu 9. april. Wings Forlag A/S

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Norsk Ornitologisk Forening. Asker og Bærum lokallag

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Gater og veier i Bærum kommune

Snarøen vel

Fornebo vel

 

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.

 

 

Tilbake til startsiden