Tilbake til startsiden

Syd Oust naturreservat  

 

Syd Oust naturreservat ble opprettet i 2008 og omfatter ca. 17 dekar (mål), herav 7 dekar landareal.
Syd Oust naturreservat ligger syd på Ostøya og består av en grunn vik med mudderbunn. En lang odde mot øst gjør bukta til en beskyttet vik som er sterkt påvirket av høyvann og lavvann.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område bestående av et tilnærmet urørt marint gruntvannsområde med tilhørende strandeng- og fukteng- og sumpvegetasjon, kalktørrenger med sjeldne vegetasjonsforekomster og vitenskapelig interessant geologi i form av blant annet fossilforekomster.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

 

Syd Oust naturreservat 2018. Kilde: Kulturminnesøk