Tilbake til startsiden

Svartskjæra naturreservat

Svartskjæra naturreservat omfatter de tre øyene Svartskjær, Flatskjær og Jaktskjær, som ligger like øst for Ostøya.

Naturreservatet ble opprettet 1978 og dekker et areal på ca. 41 dekar (mål). Det omfatter de tre skjærene og tilstøtende sjøområder. Mesteparten er sjøareal.

Formålet med fredningen av Svartskjæra er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Det er ilandstigningsforbud i perioden 15. april−15. juli.

Reservatet ligger i den grunne Ostøybukta som utgjør et verdifullt marint våtmarksområde. Tidligere rommet de tre skjærene viktige hettemåke- og makrellternekolonier. Senere etablerte gråmåke og sildemåke seg i reservatet.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Svartskjæra naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk