Tilbake til startsiden

Storøya skole. Storøya grendesenter

Se også detaljkart

Adressen er Forneburingen 140. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 840)

Storøya skole startet opp høsten 2013. Skolen startet opp med fire store "landskap" der undervisningen foregikk, og der lettvegger og bokhyller var eneste skille mellom trinnene. Kun førsteklassingene hadde egne klasserom.

Rektor Britt Eia uttalte til Budstikka 19 august 2013:
"Dette blir en unik skole med fleksible løsninger. Vi kan dele elevene inn etter ferdigheter, ikke bare trinn. I dette landskapet får tilpasset opplæring en egen dimensjon. På den måten kan elever som trenger noe å strekke seg etter følge undervisning på trinnet over. Så kan vi dele opp i mindre grupper for elever som trenger tettere oppfølging."

I skoleåret 2022/2023 var det 431 elever på skolen. På sikt skal den gi plass til 588 elever.

Storøya Grendesenter
Grendesenteret består av barneskolen, barnehage (med ca. 120 barn), åpen barnehage, bibliotek (med et større auditorium), familiesenter, helsestasjon, base for arbeidstrening, flerbrukshall og bordtennishall. I tillegg er det en parkeringskjeller med plass for 75 biler. Utomhusanlegget omfatter blant annet kunstgress- og grusbaner, skatepark og et større utendørs amfi. Se øverste bilde.

Funksjonene i grendesenteret er hovedsakelig samlet i en langstrakt toetasjes bygning med kjeller under deler av bygningen. Andre etasje består i hovedsak av undervisnings- og basearealer for alle årstrinn, mens første etasje inneholder garderober, administrasjon, kantine og spesialrom. Flerbrukshallen ligger på østsiden av bygningen med spilleflaten på kjellernivå. Barnehagen er trukket noe bort fra hovedbygningen som en selvstendig bygning, men allikevel tilknyttet selve grendesenteret via en mindre ”forbindelsesbygning” som inneholder åpen barnehage og familiesenter.

Konsulenter, leverandører og utførende bedrifter har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre optimale løsninger i forhold til energi og miljø. Hovedbygningen og flerbrukshallen er prosjektert og utført som lavenergibygg, mens barnehagen er prosjektert og utført med passivhusstandard, for øvrig den første i sitt slag i Norden.

Senteret er tegnet av Kvadrat arkitekter.

Oksenøya skole er en barneskole som ble etablert i 2019 med ett elevtrinn. Den holdt til i en paviljong i skolegården på Storøya skole frem til august 2022, da den flyttet inn i eget, nytt bygg.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Storøya skole

Budstikka 19 august 2013

Kvadrat arkitekter AS

 

 

 

 

Storøya grendesenter med skolen 2018. Kilde: kart.1881.no

Over: Storøya skole 2019.
Sett fra vest.

Til høyre: Skolen er en del av Storøya grendesenter.
Grendesenteret har flere funksjoner, mange samlet i samme langstrakte bygning som skolen. Se teksten nedenfor.

Foto: Knut Erik Skarning

Skatepark
Flerbrukshall
Skole
Barnehage