Tilbake til startsiden

Snarøen sjøspeidergruppe

 

 

Se også detaljkart

Snarøen sjøspeidergruppe ble stiftet 28. august 1956.

På hjemmesiden står følgende:
Speiderne har møter i underetasjen i Snarøya kirke. Utendørs møtes ofte speiderne nederst i Teistveien.

Speiderne er delt inn i patruljer (team), som gjør ting sammen. Dette kan være praktiske oppgaver, eller turer med båt eller i skogen. Vi legger vekt på allsidighet, og vi gir den enkelte mulighet til å få prøvd seg på mange utfordringer.

Vi er ingen seilforening, men lar våre medlemmer lære sjømannskap og få oppleve gleden ved å være sammen med andre på sjøen.

Våre arbeidsenheter

Småspeiderflokken
Her har vi et tilbud til de som går i 4. tom 5.klasse. I perioden april–september er vi mest ute. Om vinteren har vi møter inne i underetasjen i Snarøya kirke. Når det gjelder sjøaktiviteter, så benytter vi blant annet våre 14” Askeladd ro/seilbåter til å lære å ro/seile, samt at vi har en kveldstur med Speiderskøyta Kyrre. Møtetiden er onsdager fra 18:00 til 19:00.

Dekkstroppen
6. og 7. klassinger går i dekkstroppen som har møtetid onsdager fra 18:30 til 20:00. Dekkstroppen har en del møter felles med Vandretroppen.

Vandrertroppen
Vandretroppen består av speidere i 8.–10. klasse, som f.o.m. april til september har uteaktiviteter til sjøs og på land. Om vinteren har vi i tillegg til vanlige møter hatt hytteturer og snøhuletur på fjellet for de eldste. Møtetiden er onsdager fra 19:00 til ca. 20:30.

Roverlaget
Dette er vårt tilbud til de som er mellom 16 og 25 år. Roverlaget benytter blant annet Speiderskøyta Kyrre, og en del av medlemmene hjelper også til i de andre enhetene.


Våre båter

Askeladdene
Vi har 3 stk. 14 fots Askeladder som benyttes av Småspeiderflokken og Dekkstroppen. Dette er båter som kan ros og seiles.

Andungen
22 fots seilbåt. Benyttes til seiltrening.

TES 678BT
24 fot seilbåt med overnattingsmulighet. Benyttes til turer sammen med S/S Kyrre.

S/S Kyrre
40 fots Risørskøyte fra 1925


På vinterhalvåret er det landspeiding med bål, spikking, lek og læring enten i skogen eller inne.


Kilder:

Vervefolder for speidergruppen

Speiderhistorisk leksikon

https://snaroensjo.speiding.no


 

 

 

 

 

Risørskøyta S/S Kyrre er en av båtene til Snarøen
sjøspeidergruppe
. Kilde: snaroensjo.speiding.no
Området nederst i Teistveien der sjøspeiderne møtes. Midt i bildet ser vi båten Kyrre.
Bildet er tatt i 2023. Foto: Knut Erik Skarning