Tilbake til startsiden

Skytestilling og andre tyske installasjoner

Se også detaljkart

Ved stranden, helt ytterst på Langodden, hadde tyskerne en skytestilling under andre verdenskrig (1940−1945).

Fra landsiden må man gå gjennom en privat eiendom for å komme til stranden med skytestillingen. Et alternativ er å bruke båt.

På enden av Langodden begynte tyskerne også å bygge en dypvannskai for ubåter, med tilhørende drivstofftanker. To store runde hull til tankene ble sprengt ut på høyden ovenfor, med tunnel ut til kaianlegget. Tankene ble aldri ferdigstilt, og hullene ble etter krigen fylt med kommunalt søppel. Hullene ligger i dag gjemt under boligen i Langoddveien 115. Dette er et privat område. Se detaljkart.


Kilder:

Bærumskart

Beboer fra området

 

 

 

 

 

Ovenfor: Skytestillingen sett fra syd.

Til høyre. Vi ser inn i skytestillingen fra nordvest.


Foto: Knut Erik Skarning

Vi ser skytestillingen til venstre. Bildet er tatt 2019. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

s