Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Rolfstangen var tidligere en øy, Rolfsøya. På grunn av landhevning har den blitt landfast. Området lå under Snarøya gård.

Det har tradisjonelt vært mye fisk i sjøen fra Rolfstangen til Lysakerelvens utløp. og det lå mange gode fiskeplasser der.

Rolfstangen badeplass
Med økt velstand og mer fritid utover på 1900-tallet ble det større etterspørsel etter private strandeiendommer. Det oppsto bekymring for at friluftsmulighetene for allmenheten i Oslofjorden skulle forverres. Som følge av dette ble Oslofjordens friluftsråd etablert i 1933.
Rolfstangen ble etablert som offentlig badeplass i 1935, etter samarbeid mellom Oslofjordens friluftsråd og omegnskommunene. Badeplassen ligger ved et av de første utbyggingsområdene på Fornebu og ble snart et populært utfartssted. Badeplassen skulle også komme den økende befolkningen nær Lysaker til gode.

Da krigen kom til Norge i 1940, ble Fornebu flyplass og omkringliggende områder okkupert av tyske tropper. Rolfstangen ble i krigstiden utilgjengelig som offentlig badeplass, blant annet ble det etablert skytterstillinger. Senere overtok Heimevernet de militære anleggene på Fornebu. Fortsatt kan man se tydelige spor etter militær aktivitet her.
Rolfstangen ble levert tilbake til allmenheten i en sørgelig forfatning etter krigen, og kommunegartneren ble satt i sving for å rydde opp og beplante området på nytt. Siden har Rolfstangen vært et populært utfartssted, og i perioder har det vært fasiliteter som badevakt, stupebrett, toaletter, drikkevann, brygge, kiosk og grillmulighet. I 2023 var det fortsatt toaletter på stedet.

Lysakerfjorden brettseilerklubb
I 2010 innviet Lysakerfjorden brettseilerklubb sitt nye klubbhus ved Rolfsbukta. Varaordfører Ole Kristian Udnæs i Bærum kommune hadde æren av å avduke bygningen, sammen med Cato Halsaa fra styret i klubben.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Snarøya vel

Budstikka 30. juni 2010

Informasjonsplakat ved parkeringsplassen ved Rolfstangen

 

 

s

 

Badeliv på Rolfstangen 1965. Kilde: Bærum bibliotek
Klubbhuset til Lysakerfjorden brettseilerklubb 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Rolfstangen badeplass og Lysakerfjorden brettseilerklubb
Del av Informasjonsplakat som står ved parkeringsplassen ved Rolfstangen (2023).