Tilbake til startsiden

Prinseskjær naturreservat

Prinseskjær naturreservat ble opprettet i 1978 og dekker et areal på ca. 16 dekar (mål) som omfatter Prinseskjær og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca. 50 m fra land. Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Det er ilandstigningsforbud
i perioden 15. april−15. juli.

Skjæret hadde tidligere stor hekkebestand av hettemåke og makrellterne. I 2003 hadde lokaliteten 370 par hekkende hettemåker, mens det i 2005 bare var bare seks hettemåkepar igjen. I tillegg hekket noen få ærfugl- og fiskemåkepar.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Prinseskjær naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk